ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
... ... ...

กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจ

การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

5.0 (1 รีวิว)

(จำเป็นต้องให้ข้อมูลในส่วนที่มีเครื่องหมายดอกจัน * กำกับอยู่)

บริการที่คุณได้รับในวันนี้*บริการที่คุณอยากให้คำแนะนำ*


เจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารหรือไม่ ?*

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ข้อมูลผู้ให้คะแนน