... ... ...

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

5.0 (50 รีวิว)

เลขที่ 201 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

วันจันทร์ เปิดตั้งแต่ 08:30 - 16:30 น.

วันอังคาร เปิดตั้งแต่ 08:30 - 16:30 น.

วันพุธ เปิดตั้งแต่ 08:30 - 16:30 น.

วันพฤหัสบดี เปิดตั้งแต่ 08:30 - 16:30 น.

วันศุกร์ เปิดตั้งแต่ 08:30 - 16:30 น.

อีเมลสำหรับประชาชนติดต่อ :
อีเมลสำหรับรับคำร้อง :

หมายเหตุ: พักกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น.