... ... ...

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา ส่วนอนุญาตการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

025610777 ต่อ 1492

วันจันทร์ เปิดตั้งแต่ 08:30 - 16:30 น.

วันอังคาร เปิดตั้งแต่ 08:30 - 16:30 น.

วันพุธ เปิดตั้งแต่ 08:30 - 16:30 น.

วันพฤหัสบดี เปิดตั้งแต่ 08:30 - 16:30 น.

วันศุกร์ เปิดตั้งแต่ 08:30 - 16:30 น.